All posts tagged "sport"

  • Fizička aktivnost za zdravlje i duh

    Anima sana in corpore sano. Ova latinska sentencija opisuje antički ideal ‘U zdravom telu zdrav duh‘, uh! Ali, znamo da sport i aktivnost nema samo pozitivan uticaj na naše telo, već i na zdravlje. Ljudi troše milione...

    • Posted January 27, 2015
    • 3